JONA

Služby | Computer Kinesiology

Computer Kinesiology (CK) je expertní informační počítačový systém pro diagnostiku a návrh ošetření funkčních poruch především pohybového systému.
Kineziologie je nauka o pohybu lidského těla. Computer Kinesiology vyhodnocuje výsledky standardních kineziologických testů pomocí speciálního software. CK využívá znalostí z mnoha medicínských oborů, především myoskeletální medicíny, ortopedie, neurologie, rehabilitační a fyzikální medicíny. Je výsledkem dlouhodobých výzkumů, klinických zkoušek a spolupráce lékařů a fyzioterapeutů s matematiky a inženýry.

Diagnostické metody používané v běžné medicínské praxi (RTG, CT, ultrazvuk, magnetické rezonance….) zobrazují "poškození" sledované části těla (zlomeniny, nádory a další změny struktur tkání). Tělo však nemusí být poškozeno, stačí, když je "špatně seřízeno", a již cítíme potíže. Pro tyto stavy používáme odborný termín "funkční poruchy". Funkční poruchy můžeme pomocí Computer Kinesiology diagnostikovat, hodnotit a navrhovat efektivní postup jejich ošetření. Více

Systém Computer Kinesiology umožňuje nalézt příčinu potíží a navrhnout cíleně léčbu na její odstranění. To zajišťuje vysoký efekt ošetření i v případech, kdy běžné medicínské postupy nedosáhli očekavaných výsledků. 

Ošetření pomocí Computer Kinesiology můžete absolvovat v některé z našich provozoven.

Jak probíhá ošetření?

Pro odborníky.