JONA

Služby | Rekondice po COVID-19

Rekondice po prodělaném onemocnění COVID-19

 Někteří lidé po prodělání onemocnění COVID-19 cítí, že jejich tělo nefunguje tak jako dřív. Trpí řadou zdravotních potíží, a to i přesto, že provedená lékařská vyšetření ukazují normální nálezy. Program rekondice může pomoci i osobám s vážnější reakcí na očkování proti COVID-19. Lze ho využít i jako přípravnou fázi na očkování u lidí, kteří se z různých zdravotních důvodů obávají očkování.

Nejčastěji se po prodělání COVID-19 objevuje dlouhodobá únava, nevýkonnost, bolesti hlavy, bolesti zad a kloubů nebo svalů, pocit nestability a motání hlavy, špatná schopnost soustředit se, potíže s pamětí, poruchy spánku, nepříjemné psychické stavy, pískání v uších, „zamlžené“ vidění, změna čichu a chuti, zažívací potíže a široké spektrum dalších rozmanitých obtíží, které před onemocněním COVID-19 nemocný neměl. 

 Tyto potíže můžeme přirovnat k situaci, kdy je fyzické tělo po prodělání nemoci vyléčeno, ale není správně seřízeno. Samo ozdravné a regenerační schopnosti těla postupně tyto nerovnováhy vyrovnávají, ale celý proces trvá mnohdy šest i více měsíců. V těchto případech je vhodné tělu pomoci a proces návratu k běžné kondici zrychlit. 

 Při návrhu rekondičního programu po onemocnění COVID-19 vycházíme z obecně známého principu, že všechny poruchy v těle se promítají do funkcí pohybového systému a zpětně lze velkou část těchto poruch přes pohybový systém upravit. Využití tohoto principu nám umožňuje systém Computer Kinesiology. Pomocí jeho diagnostické části lze otestovat během několika minut funkce pohybového systému a zjistit co v těle nepracuje správně. Hledáme, kde je „kritický článek“, který je příčinou potíží a neumožňuje tělu pracovat na obvyklý výkon.

 Osoby s potížemi po prodělaném onemocněním COVID-19 mají typický vzorec uskupení nerovnováh ve funkcích pohybového systému, který ukazuje na nesoulad funkcí mezi jednotlivými regulačními okruhy těla. Tělo není poškozeno, ale jednotlivé řídící procesy nejsou správně synchronizovány a tím pracují na omezený výkon. Jejich „seřízení“ je možné docílit pravidelným cvičením a masážemi, které se periodicky opakují. Důležitá je pravidelnost a určitý rytmus opakování cvičení s cílem obnovení rovnováhy těla a tím i zmenšení či úplné odstranění potíží a zlepšení celkové kondice.

 Každý klient má svůj časový harmonogram rekondice. Ten může být navržen v intenzivním režimu, kde se ošetření provádí dvakrát denně. To je možné realizovat většinou jako součást lázeňského pobytu. Nejvíce využívaný je týdenní cyklus, kdy ve zvolený den v týdnu je aktualizována cvičební sestava a efekt je posílen masáží navrženou podle aktuální kondice. Při každé návštěvě ukazuje porovnání výsledků testovací části, jak rychle se kondice vrací k normě. Obvykle se viditelný efekt dostavuje během několika dní. Návrat do normy je po 3 až 4 ošetřeních. Rekondiční program je třeba provést celý podle vypočteného časového harmonogramu a pokračovat, i když je dosaženo normových hodnot celkové kondice, aby si tělo tento správný stav „zapamatovalo“ a dokázalo ho držet trvale. V případě nedokončení celého programu je riziko, že se potíže mohou vrátit.

 Jak rekondiční program probíhá?

 Při vstupním vyšetření pomocí testovací části systému  Computer Kinesiology zhodnotíme stav funkcí pohybového systému klienta. Z výsledků testovací části je vidět, jaký podíl na potížích klienta má prodělané onemocnění COVID-19. Pokud jsou následky tohoto onemocnění dominantní příčinou potíží, stanovujeme individuální program rekondice. Systém Computer Kinesiology umožňuje navrhnout individuální postup masáží a cvičení sestavený podle momentální kondice klienta. Využívá řady běžně známých masážních technik, které unikátním způsobem kombinuje podle aktuální kondice klienta. Podobně je na základě výsledků testování navržena sestava cviků. Cvičení je v počátku navrženo jako dýchání v určitém rytmu při zaujetí určené pozice. Na závěr rekondičního programu může být navrženo dynamické cvičení, při kterém se cvičenec pohybuje v rytmu určovaném počítačem do koncové pozice a zpět do výchozí pozice. Rekondiční program je vhodné doplnit cvičením podle systému ComGym, který umožňuje každý den aktualizovat doplňující sestavy cviků. Aktualizovaná sestava cviků je dostupná i v mobilním telefonu. Efekt rekondičního cvičení doporučujeme posílit úpravou jídelníčku a doplňováním některých vitamínů a dalších látek potřebných pro regeneraci těla.

 Program je vhodný nejen po prodělání onemocnění COVID-19

 Rekondiční program po onemocnění COVID-19 je možné adaptovat i na rekondici po prodělání jiných nemocí. Systém Computer Konesiology je vhodný i při bolestech zad, zvláště v případech, kde dosavadní léčba nepřinesla požadovaný efekt.

V následujícím článku jsou uvedeny naše zkušenosti a dosažené efekty při zotavení po onemocnění COVI-19.

Kontakt pro objednání a další info na https://jonamedic.cz nebo https://jonacentrumzdravi.cz nebo na tel.: 721 800 500.